תנאי שימוש הנוסח מתייחס לגברים ונשים כאחד.
פניה בלשון זכר או נקבה נוגעת לכל המינים.

כללי
אתר JVOD (להלן- "האתר") המופעל בשיתוף תכנית בארי במכון הרטמן ומנוהל על ידי חברת Go2Films. האתר משמש כספריית וידאו אלקטרונית לרכישת הזכות לצפייה בסרטים, על גבי רשת האינטרנט על-ידי ציבור הגולשים בישראל ובעולם (בהתאמה לזכויות הסרט). על המשתמשים באתר יחולו הוראות תקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש/ת לתנאים אלה. אופן הרכישה באתר האפשרויות הקיימות לרכישת המוצרים הן דרך האתר. התשלום תבצע באמצעות כרטיסי אשראי וחברת Paypal או דרך אתרים אחרים, אשר הנהלת האתר תבצע עמם שיתופי פעולה מפעם לפעם או בהעברה בנקאית.
קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף. הזמנתו של המשתמש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון דרך מוקד שירות הזמנות. מובהר כי הנהלת האתר מבצעת מפעם לפעם שיתופי פעולה עם חברות וגופים שונים, וכי במסגרת חלק משיתופי פעולה אלו ניתן לרכוש מנויים לאתר שלא ישירות דרך האתר, אלא דרך אתרי מראה ו/או אתרים אחרים. מובהר כי כל משתמש הרוכש מנוי יהיה כפוף באופן מלא להוראות תקנון זו, לרבות אם המנוי נרכש שלא ישירות דרך האתר. רכישת מנוי רכישת מנוי על פי התנאים המפורטים בעמוד תכניות המנוי מאפשרת הקרנה של הסרטים על פי התנאים הבאים:
* כל מנוי מאפשר שימוש בסרטים למוסד חינוכי אחד בלבד. במקרים של רשתות חינוך הכוללות מספר סניפים, 'מוסד חינוכי' הינו סניף או שלוחה אחת בלבד. למען הסר ספק יובהר כי הגדרת הסניף או השלוחה יכולה להיות גם וירטואלית.
* עבור מקרים בהם קיים רצון לאפשר מנוי למספר מוסדות המתאגדים יחד או למטות/הנהלות של ארגונים (שאינם מהווים סניף או שלוחה), יש ליצור קשר עם הנהלת האתר ולדון עימה בתנאים וההגבלות של הקרנות אלו.
* המנוי מאפשר הקרנה מול כלל התלמידים/ות והסגל במוסד, לרבות אורחי המוסד, במסגרות המוסד בלבד. למען הסר יובהר כי באירועים בהם מתקיים שיתוף עם גופים נוספים (כגון, עיריה, מתנ"ס, תנועת נוער, ספרייה וכו'), יש ליצור קשר עם הנהלת האתר ולדון עימה בתנאים וההגבלות של הקרנות אלו.
* חל איסור לגבות תשלום עבור הקרנות הנערכות במסגרת המנוי. תוכן האתר באתר מוצעים לצפייה סרטים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד.

למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תכולתו, המוצרים, השירותים והמידע המצוי בו יהיו מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגינם או בקשר עימם. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעויות הקלדה, תיאור סרטים, תמונות וכל מידע אחר לגבי הסרטים. הנהלת האתר אינה אחראית על תוכנם של הסרטים המוצגים באתר וסרטים. במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את הצפייה, כמפורט להלן בתקנון זה.: המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך שבשום מקרה לא יהיה זכאי לפיצוי בגין אי התאמה, תיאור לא נכון של המוצרים, אי יכולת מסיבה כלשהיא לצפות בסרטים, פגיעה ברגשות וכיו"ב, למעט השבת הסכום ששילם לחברה עבור רכישת המוצר צורת המכירה באתר מכירה רגילה – היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש לפי המחיר הנקוב למוצר. מכירת מנוי – מכירה לפי סוג המנוי והחבילה של סוגי המנוי – חבילות המנויים ישתנו מידי פעם לפעם. מחירי חבילת המנוי ישתנו מפעם לפעם בהתאם להחלטות הנהלת האתר. מכירה בהנחה – לפי קוד קופון הנמצא בידי הלקוח ייהנה הלקוח מהנחה מהמחיר הנקוב. המכירה היא אך ורק לשימושו האישי של הלקוח והרכישה אינה נותנת לו כל זכות לעשות שימושים אחרים לרבות הפצה, הקרנה ציבורית, הורדה (שמירה למחשב) או הקלטה של התכנים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט על צורות מכירה שונות מאלו הנקובות בתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אספקת המוצרים המוצרים יסופקו ללקוחות באמצעות רשת האינטרנט בלבד. אספקת המוצרים שנרכשו לצפייה באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד שירות ההזמנות תתבצע מידית (לאחר אישור הרכישה ע"י חברת האשראי) ותהיה תקפה לתקופה לצפייה בהתאמה למספר השעות / הימים כפי שצויין בגוף הסרט הנרכש, בתקופה זו יוכל הלקוח לממש את זכותו לצפות במוצר לפי תנאיו. הנהלת האתר אינה אחראית בכל אופן וצורה שהיא לגבי טיב חיבור הלקוח לספק האינטרנט שלו וכמו כן אינה אחראית על טיב ציוד הקצה לצרכי צפייה המצוי בידי הלקוח.


פרטיות – אבטחה באתר
הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשת או למי מטעמה אם מידע זה יאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ניתן לפנות לתמיכה ושירות בדואר אלקטרוני: [email protected]

loader