המלצות


איזה שקט גמור שרר בכיתה. מדי פעם זרקתי שאלות והערות בהתאם למערך שלכם
והתלמידים היו לגמרי בענינים.
אחת התוספות המשמעותיות ביותר לעשייה החינוכית שלי.
נגה כהן, מורה בבית הספר איש שלום, על הסרט קדיש לחבר.חיברנו את הסרט למסרים יהודיים כמו 'יגעת ומצאת  - האמן',
שהוא משפט מרכזי אצלנו ואולי בעבודת החינוך כולה.
יורם גלילי, מורה ומנחה מורים, על הסרט תיכון ההזדמנות האחרונה.בכל פעם מחדש מתרחש הקסם בכיתות - 
הדיבורים שוקטים, הפנים מתרכזות במסך...
סרט נפלא לתלמידים מכיתות ט'-יב'
יעל ליפשיץ, מורה ומנחת מורים, על הסרט מרכבה ירוקה.התלמידים עברו במהלך הצפייה תהליך, ממתבונן מהצד, קצת רחוק ואולי שיפוטי,
לשבויים ברגש של הזדהות ואכפתיות כלפי הילדים בסרט.
סמדר פייל, מורה ומנחת תרבות ישראל בתיכון יחד מודיעין,
על הסרט שלום כיתה ב' 

loader